hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Za vypaľovanie suchej trávy a konárov hrozí pokuta

Jarné obdobie so sebou prináša viaceré prípady vypaľovania suchej trávy a zeleného odpadu zo záhrad. Ministerstvo životného prostredia však upozorňuje, že vypaľovanie trávnatých porastov a spaľovanie odpadu z lístia, trávy a konárov je nielen nebezpečné, ale aj nezákonné. Podľa zákona o odpadoch hrozí za takéto konanie pokuta pre občanov až do výšky 1 500 eur, pre právnické osoby od 4 000 do 350 000 eur.

Envirorezort apeluje na občanov, aby sa vyhli takejto činnosti. Vypaľovanie trávy nielen ničí životné prostredie a zabíja živočíchy, ale môže spôsobiť aj obrovské hospodárske škody a ohroziť ľudské životy. Poškodzuje povrchovú vrstvu pôdy a ničí drobné živočíchy, čím prichádzajú o potravu väčšie zvieratá. Ak sa niekto stane svedkom vypaľovania trávy alebo lesných porastov, mal by to nahlásiť na linku tiesňového volania 112, prípadne na políciu (158) alebo mestskú políciu (159).

Zákonné spôsoby, ako sa zbaviť suchého biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad sú kompostovanie v súkromnom či obecnom kompostovisku alebo umiestnenie takéhoto bioodpadu do hnedých kontajnerov, ktoré zabezpečuje a vyváža obec. Obec je zároveň povinná takto vyzbieraný odpad spracovať.

Envirorezort finančne podporuje kompostovanie respektíve triedenie biologicky rozložiteľného odpadu z eurofondov a z Envirofondu. Z Operačného programu Kvalita životného prostredia bolo v rámci výzvy na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov minulý rok podporených 254 projektov v celkovej hodnote viac ako 30 miliónov eur. Cez Envirofond bolo na 37 projektov rozvoja odpadového hospodárstva vlani prerozdelených 2,6 milióna eur.

Plošné vypaľovanie trávy a porastov ohrozujúce životného prostredie pritom zakazuje v slovenskej legislatíve viacero zákonov. Okrem zákona o odpadoch je to aj zákon o ochrane prírody a krajiny, ako aj zákon o ochrane pred požiarmi. Na zakladanie ohňa v prírode rezort odporúča využiť oficiálne ohniská a rešpektovať všetky predpisy, pravidlá a obmedzenia, ktoré pre danú lokalitu platia. V prípade, ak nezodpovední občania spôsobia požiar, hrozí im okrem pokuty aj trestné stíhanie.