hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Slovenský rybársky zväz podporuje zavedenie zálohovania PET fliaš

 

Okrem odbornej verejnosti zálohovanie nápojových obalov víta až 86 percent obyvateľov Slovenska. Zavedenie zálohovania plastových nápojových obalov jednoznačne podporili organizácie Slovenského rybárskeho zväzu. Zväz poukazuje na skutočnosť, že riečne biotopy na Slovensku sú neustále zaťažované rozpadávajúcim sa plastovým materiálom. A tento stav je nevyhnutné riešiť.

„Úsilie Ministerstva životného prostredia SR znižovať množstvo plastov v prírode je krok správnym smerom. Nakoniec, všetky kroky, ktoré smerujú k znižovaniu prítomnosti plastov v prírode sú očakávané a vítané,“ vyhlásil Emanuel Seemann, prezident Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ). Podľa jeho slov plánované zavedenie zálohovania PET fliaš prezentované na schôdzach základných organizácií SRZ sa stretlo s veľkou podporou členskej základne. „Určite odporúčame prijať vhodné opatrenia na zamedzenie znečisťovania povrchových vôd plastovým odpadom, ako aj brehových častí rybárskych revírov. Množstvo plastov má negatívny dopad na kvalitu vôd vo vzťahu k rybám, ktoré v nej žijú,“ doplnil tajomník SRZ Ľuboš Javor.

Slovenský rybársky zväz upozorňuje, že problematiku plastového odpadu v potokoch, riekach a vodných nádržiach nemožno v žiadnom prípade podceňovať. Plastový odpad sa v riekach mechanicky odiera o štrk a kamene na dne, dochádza k rozpadu plastu na menšie časti, ktoré prenikajú do životného prostredia. Práve PET fľaše si v rámci plastového odpadu zaslúžia špeciálnu pozornosť, nakoľko obsahujú aj látky, ktoré sa využívajú pri zatraktívňovaní povrchov fliaš. Členovia rybárskych organizácií pravidelne ročne vynakladajú množstvo brigádnických hodín na čistenie vodných plôch a ich okolia od plastov.

„Boj proti plastom v prírode berieme na ministerstve veľmi vážne. A teší nás rastúca podpora zavedenia zálohovania PET fliaš a plechoviek. Ako od odbornej, tak i širokej verejnosti,“ podotkol László Sólymos, podpredseda vlády a minister životného prostredia.

Okrem Slovenského rybárskeho zväzu podporu zavedeniu zálohovania už vyjadril aj Slovenský vodohospodársky podnik. Ten v spolupráci s dobrovoľníkmi len za rok 2017 vyzbieral z hladín vodných tokov približne 700 ton odpadu. Pričom významnú časť odpadu tvorili PET fľaše.

Navyše, zálohovanie PET fliaš a plechoviek podľa prieskumu podporuje aj 86 % obyvateľov Slovenska. A len 10 % je proti takémuto návrhu. Prieskum vykonala agentúra AKO v januári tohto roka na vzorke 1030 respondentov.

V súčasnosti sa podľa analýzy Inštitútu environmentálnej politiky uvedie ročne na trh jedna miliarda PET fliaš, pričom vyzbierať sa dokáže len približne 60 %. Podľa skúseností zo zahraničia je zavedenie zálohovania overený spôsob ako zvýšiť množstvo vyzbieraných PET fliaš nad 90 %. Legislatíva, ktorá na Slovensku zavedie zálohovanie nápojových obalov, by mala vstúpiť do platnosti od budúceho roka. Zálohovanie by sa tak reálne spustilo v roku 2022 po nastavení vratných automatov a logistiky.