hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Na Ekotopfilme – Envirofilme sa bude diskutovať aj o vplyve ovzdušia na naše zdravie

Dnes začína Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm, ktorý opäť prináša kvalitné dokumentárne filmy, diskusie a vzdelávacie aktivity o ochrane životného prostredia a udržateľnom životnom štýle. Jednou z dôležitých tém, ktorá zarezonuje nielen vo filmoch, ale aj v odborných diskusiách bude aj ochrana ovzdušia.

„Tému ochrany ovzdušia, najmä vo vzťahu k ľudskému zdraviu považuje ministerstvo životného prostredia za mimoriadne dôležitú pre celú spoločnosť. Som rád, že aj táto téma dostala priestor na tohtoročnom filmovom festivale. Verím, že výstupy z tohto formátu využijeme aj v diskusiách počas Európskeho fóra pre čisté ovzdušie (Clean Air Forum). Túto prestížnu konferenciu o ovzduší organizuje spolu s Európskou komisiou naše ministerstvo od 27. do 28. novembra v Bratislave, povedal štátny tajomník ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla, ktorý dnes otvorí festival Ekotopfilm – Envirofilmv Banskej Bystrici.
Okrem viacerých festivalových dokumentárnych filmov bude ovzdušie aj hlavnou témou odbornej diskusie Dychberúca Bratislava- právo na čistý vzduch. O aktuálnom stave a monitoringu ovzdušia v Bratislave a riešeniach na zlepšenie kvality vzduchu bude diskutovať zástupca ministerstva životného prostredia, magistrátu Bratislavy, ako aj občianska aktivistka a architekt.

Znečistený vzduch je nazývaný aj tichým zabijakom a ročne je zodpovedný za približne 400 000 predčasných úmrtí v Európe. Medzi hlavných znečisťovateľov ovzdušia patrí priemysel, doprava, ale aj vykurovanie tuhým palivom. Zlepšovanie kvality ovzdušia je teda mimoriadne dôležitá téma, ktorej je potrebné venovať náležitú pozornosť. Práve spomínané Európske fórum pre čisté ovzdušie združí odborníkov, tvorcov politík, výskumníkov i verejnosť s cieľom identifikovať hlavné výzvy ako aj spôsoby riešenia a financovania tejto prierezovej problematiky.

Ministerstvo životného prostredia podniklo už viacero krokov na zlepšenie kvality ovzdušia. V roku 2017 presadilo novú legislatívu, ktorá zavádza prísnejšie emisné limity aj pre stredne veľkých znečisťovateľov. Významným spôsobom sa zároveň zefektívnila informovanosť obyvateľov o smogových situáciách a umožnil sa aj vznik nizkoemisných zón v mestách a obciach. Z eurofondov ministerstvo podporuje výmenu starých kotlov vo verejných budovách za nové a od jesene začne podporovať aj výmenu vykurovacích zariadení na tuhé palivo v domácnostiach za ekologické zariadenia na zemný plyn.

Hlavný program medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm 2019 sa uskutoční v Bratislave v priestoroch Pistoriho paláca a Kina Film Europe a v Banskej Bystrici v Cinemaxe obchodného centra Europa. Od 27. do 31. mája 2019 si diváci budú môcť pozrieť 66 dokumentárnych filmov z 30 krajín sveta a bohatý sprievodný program. Spoluorganizátorom festivalu je už tradične Slovenská agentúra životného prostredia, patriaca pod envirorezort, ktorá sa podieľa na tvorbe odborného sprievodného programu a sprievodných aktivít pre deti počas Junior festivalu v Banskej Bystrici.