hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Európska komisia vyhlásila piaty ročník Súťaže o cenu Natura 2000

Európska komisia pri príležitosti Európskeho dňa Natury 2000 vyhlásila v poradí piaty ročník Súťaže o cenu Natura 2000. Ocenenie môže získať organizácia, samosprávy, vzdelávacie inštitúcie, ale aj jednotlivci, ktorí sú zapojení do programu Natura 2000.

"Prírodné chránené oblasti, ako napríklad Natura 2000, zohrávajú zásadnú úlohu pri zastavení straty biodiverzity v EÚ," uviedol eurokomisár pre životné prostredie Karmenu Vella s tým, že pri ochrane planéty musíme vedieť oceniť aj individuálne úspechy.

Prihlášky môžu záujemcovia posielať do 30. septembra, pričom víťazov spoznáme presne o rok - 21. mája 2020. Ocenenie, ktoré bolo prvýkrát predstavené v roku 2015, sa udeľuje na základe hlasov od širokej verejnosti, pričom za minulé ročníky bolo odovzdaných už viac ako 100-tisíc hlasov.

Natura 2000 je európska sústava chránených území, ktorú členské štáty Európskej únie vyhlasujú pre zachovanie najcennejších a ohrozených druhov a biotopov Európy. Pozostáva z chránených vtáčích území vymedzených podľa smernice o ochrane voľne žijúceho vtáctva a z území európskeho významu vymedzených podľa smernice o ochrane biotopov.

Viac info: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm