hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort si pripomenul Deň Dunaja environmentálnou výchovou

Okolo 200 žiakov základných škôl sa zúčastnilo osláv 16. medzinárodného Dňa Dunaja, ktoré sa konali pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR. Okrem kultúrneho programu, prednášok, či plavby loďou, prišlo i na oceňovanie víťazov Dunajského majstra umenia.

„Environmentálna výchova patrí ku kľúčovým nástrojom, ako prispievať k zvyšovaniu kvality životného prostredia. Pretože, ak by ľudia poznali všetky pravidlá správania sa k prírode, tak by nám to nielenže na ministerstve uľahčilo prácu, ale všetci by sme žili v zdravšom životnom prostredí,“ uviedol podpredseda vlády a minister László Sólymos s tým, že okrem Dňa Dunaja, ktorý pripadá na 29. júna, zorganizoval rezort aj vzdelávacie Enviro dni, ktoré sa konali v siedmich mestách naprieč Slovenskom.

V rámci dnešného programu sa žiaci napríklad plavili loďou, aby mohli plnohodnotne oceniť krásy a význam Dunaja. Okrem toho si mohli užiť environmentálne vystúpenie Tárajka a Popletajky, či rôzne zábavno-edukačné aktivity pri stánkoch rezortných organizácií ako Vodohospodárska výstavba, Slovenský vodohospodársky podnik, či napríklad Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, alebo Národná ZOO Bojnice.

„S environmentálnou výchovou musíme začať už pri najmladších, keďže tí ešte nemajú naučené zlé-neekologické návyky. Nehovoriac, že práve budúcim generáciám bude jedného dňa patriť svet a je len na nás, aby sme im po sebe zanechali zdravé prostredie pre život,“ doplnil minister, ktorý súčasne odovzdal ocenenia Dunajského majstra umenia.

Ako dodal, zelený rezort považuje za dôležité, aby v budúcnosti už nebolo nutné každoročne čistiť povodie Dunaja, ale aby sa výraznejšia pozornosť venovala prevencii. „Spoplatnili sme ľahké platové tašky a zaviedli povinnosť predajcov ponúkať ekologickú alternatívu. Do druhého čítania v parlamente sa dostala už aj legislatíva, ktorou sa zavedie zálohovanie jednorazových platových obalov na nápoje – teda PET fliaš a plechoviek,“ uviedol s tým, že v súčasnosti rieši novelu zákona o odpadoch, ktorou sa zakážu uvádzať na slovenský trh jednorazové plastové výrobky.

Deň Dunaja (29.6.) vyhlásila Medzinárodná komisia na ochranu Dunaja pri príležitosti 10.výročia podpísania Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja zástupcami podunajských krajín (Sofia, jún 1994). Cieľom dohovoru je prispieť vzájomnou spoluprácou všetkých krajín v povodí k zlepšeniu kvality vôd Dunaja.