hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Do účinnosti vstúpila nová legislatíva, ktorá zabezpečuje zvýšenú ochranu vzácnych živočíchov a rastlín

Od 1. januára 2019 je účinná novela zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi – tzv. zákon CITES, ako aj novela vykonávacej vyhlášky. Legislatíva prináša opatrenia, ktoré majú zabezpečiť kontrolu nakladania s neživými vybranými druhmi mačkovitých šeliem – najmä levov a tigrov s cieľom zabrániť nezákonnému obchodu s nimi.

Dôvodom tejto legislatívnej zmeny bol celosvetový rastúci trend nelegálneho obchodovania s neživými exemplármi mačkovitých šeliem – najmä kosťami, kožami, vnútornosťami či výrobkami. Na európskej úrovni na prítomnosť takéhoto obchodovania dlhodobo upozorňovalo niekoľko členských štátov EÚ, čo sa nakoniec potvrdilo v Českej republike.

Novela zákona CITES zároveň znižuje administratívnu záťaž pre držiteľov vzácnych živočíchov, keďže ruší napríklad vykonávanie dohľadu nad nezameniteľným označovaním rôznych druhov cicavcov, dravcov, sov, papagájov či vybraných druhov suchozemských korytnačiek prostredníctvom okresných úradov. Ruší sa aj povinnosť vydávania preukazov o pôvode a potvrdení o registrácii exemplárov rôznych druhov živých plazov, vtákov a cicavcov zaradených do prílohy B a C. Držiteľom vzácnych živočíchov však nové pravidlá prinášajú povinnosť zasielať evidenciu o živočíchoch na Ministerstvo životného prostredia SR a od roku 2021 na Štátnu ochranu prírody SR.

Novela zákona prešla riadnym legislatívnym procesom, v parlamente ju v októbri minulého roka podporilo celkovo 133 poslancov.