hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Povodne spôsobili v prvom polroku 2019 škody za takmer trištvrte milióna eur

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo spolu s rezortom vnútra vláde na schválenie „Správu o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od januára do konca júna 2019“, podľa ktorej povodňové škody dosiahli vyše 748-tisíc eur. Slovenská exekutíva schválila aj nariadenie, ktorým sa zabezpečí lepšia ochrana podzemných vôd.

Napriek čoraz výraznejšiemu suchu Slovensko v prvej polovici tohto roka čelilo aj povodniam. Hlavne začiatkom januára boli na území Slovenska zaznamenané vysoké úhrny zrážok najmä v severných okresoch. Na Kysuciach, Orave a zo severnej strany Tatier spadlo väčšinou okolo 100 mm zrážok. V Oravskej Lesnej bol celkový úhrn zrážok dokonca až 181 mm, pričom priemerný januárový úhrn za celý mesiac je v tejto lokalite 80 mm. Ešte viac nového snehu spadlo zo severnej strany Tatier, v Tatranskej Javorine, kde to bolo až 198 cm.

Povodne si v tomto období vyžiadali 50-krát vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity a 86-krát II. stupňa povodňovej aktivity. Najviac postihnuté povodňami boli obce na území okresov Čadca, Martin, Nitra, Stará Ľubovňa a Žilina. Obce vykonávali povodňové záchranné práce vlastnými silami a prostriedkami v zmysle spracovaných povodňových plánov, pričom zo strany okresných úradov im bola poskytovaná metodická pomoc a podpora.

Povodne boli vyvolané najmä silnými atmosférickými zrážkami. Priebeh povodní však negatívne ovplyvňovali aj nevhodné poľnohospodárske činnosti v blízkosti vodných tokov, ktoré spôsobovali odplavovanie materiálu rôzneho charakteru.

Vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác financoval predovšetkým envirorezort, ktorý na tento účel využil takmer 1,4 mil. eur. Podstatne nižšími čiastkami prispeli aj rezorty pôdohospodárstva a vnútra či Prešovský samosprávny kraj. Povodňové zabezpečovacie práce sa môžu vykonávať pred, počas a aj po povodni.

Vláda SR sa dnes na svojom rokovaní zaoberala aj legislatívou zabezpečujúcou zlepšenie stavu podzemných vôd. Zelenú dostala novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty aj pre dusitany a fosfor za účelom hodnotenia chemického stavu podzemných vôd. Taktiež bol aktualizovaný zoznam útvarov podzemnej vody a boli aktualizované plochy všetkých geotermálnych útvarov podzemných vôd. Nariadenie nadobudne účinnosť 1. januára 2020.