hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ochrana vody sa za posledné štyri roky stala absolútnou prioritou ministerstva životného prostredia

László Sólymos: Informácie o ohrozovaní vody pre 2,5 milióna obyvateľov sú len zúfalou snahou jedného poslanca byť v médiách pred voľbami.

Ochrana vody sa za posledné štyri roky stala absolútnou prioritou ministerstva životného prostredia. A na stole sú reálne výsledky, modernizovaná legislatíva aj rozbehnutý proces sanácií starých environmentálnych záťaží.

Ministerstvo životného prostredia presadilo a do platnosti už vstúpil Lex Žitný ostrov, ktorý chráni najvzácnejšie zásobárne pitnej vody na Slovensku. Zároveň sa rozbehla aj sanácia takzvanej Vrakunskej skládky, ktorá dlhé roky predstavovala ohrozenie podzemných vôd a ďalších desiatok záťaží po celom Slovensku

„Osobne oceňujem, že dnes pán poslanec Rajtár prostredníctvom tlačovej konferencie objavil záujem o ochranu vody. Len ma mrzí, že tento záujem sa zjavil tak krátko pred voľbami. Keď mal pán poslanec možnosť podporiť Lex Žitný ostrov, legislatívu na urýchlenie odstraňovania envirozáťaží alebo vodný zákon, tak možnosť podporiť ochranu vody ani raz nevyužil,“ hovorí podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.

Pritom podľa ministrových slov práve historicky prvý zákon na ochranu vody - Lex Žitný ostrov jasne stanovuje pravidlá, čo možno a čo nemožno v najvzácnejších vodohospodárskych oblastiach robiť, zefektívňuje kontroly, sprísňuje sankcie a po dvadsiatich rokoch umožňuje nadrezortný prístup pri ochrane vodohospodárskych oblastí.

„Preto aj slová pána Rajtára o ohrození zásobovania pitnou vodou pre 2,5 milióna obyvateľov sú niekde na hranici medzi hoaxom a poplašnou správou. V každom prípade zúfalá snaha dostať sa do médií s témou, ktorej sa pán poslanec očividne nikdy nevenoval,“ pokračuje Sólymos.

Naráža tým na tvrdenie ohľadom ochrany vodárenského zdroja v Šamoríne. Predovšetkým ten už je dnes chránený. Pred rokmi bolo stanovené prvé ochranné pásmo, to je riadne oplotené, chránené a pozemky vlastní vodárenská spoločnosť. Rovnako bolo stanovené aj druhé ochranné pásmo.

Diskusia ohľadom tohto vodárenského zdroja sa týka rozšírenia už existujúceho druhého ochranného pásma. A práve ministerstvo už dva roky presadzuje maximálnu ochranu tohto zdroja. Opäť to podčiarkujú konkrétne kroky. Keď príslušný okresný úrad pred pár týždňami zastavil konanie o rozšírení chráneného pásma, práve na základe stanoviska ministerstva životného prostredia sa konanie muselo obnoviť.

Pre ministerstvo je však podstatné aby kroky na ochranu každého zdroja vody boli spravené v súlade so zákonom. Teda neboli obratom zrušené v súdnom konaní. Prvostupňovým orgánom pri vyhlasovaní chránených pásiem je okresný úrad, pričom ministerstvo je druhostupňovým orgánom.