hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zodpovednejší prístup ku komunálnemu odpadu je najlepšou cestou, ako predísť stretom s medveďmi

 

Každý výskyt medveďa hnedého v obývanej oblasti je situáciou, ktorú nemožno zľahčovať aj napriek tomu, že útok na človeka je veľmi zriedkavý. Strach zo stretu s našou najväčšou šelmou je ale vzhľadom na jej veľkosť a silu opodstatnenou a normálnou reakciou, avšak práve preto by sa mali ľudia snažiť dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré pravdepodobnosť takéhoto stretnutia znižujú.

Medveď hnedý je chráneným živočíchom a jeho odlov je možný iba na základe výnimky ministerstva životného prostredia alebo v prípade antroporizikového správania jedinca po posúdení Zásahovým tímom pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR. „Ministerstvo sa touto otázkou vážne zaoberá a na základe schváleného programu starostlivosti o medveďa hnedého zriadilo špeciálnu Pracovnú skupinu pre manažment veľkých šeliem na Slovensku,“ uviedol podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos s tým, že odlov zvieraťa považuje rezort až za krajné riešenie.

Hlavnými dôvodmi, pre ktoré sa medveď približuje k obydliam je najmä hľadanie potravy v nezabezpečených kontajneroch a medvedia ruja, kedy sa samice ústupom z ich prirodzeného prostredia snažia ochrániť medvieďatá pred samcami. „Obmedzené prirodzené zdroje potravy boli v posledných rokoch človekom výrazne rozšírené a to hlavne masívnym prikrmovaním zveri poľovníkmi a rozšírením pestovania kukurice až do podhorských oblastí. Medvede tak majú k dispozícii nebývalý dostatok energeticky bohatej potravy, ktorú si prepájajú s ľudskou aktivitou a tá pre nich prestáva byť hrozbou,“ uviedol Marián Hletko zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého zo ŠOP SR. To v kombinácii s nezabezpečeným a ľahko dostupným komunálnym odpadom obsahujúcim zvyšky jedla vytvára potenciálne riziko vzniku konfliktných situácii.

Za posledné tri roky preto envirorezort prostredníctvom Envirofondu v meste Vysoké Tatry, Štrba či v obci Podkonice v Nízkych Tatrách zakúpil desiatky zabezpečených stojísk na odpad. Podľa predstaviteľov mesta Vysoké Tatry sa staničky osvedčili a počet prípadov stretov medveďov klesol o 150. Správa TANAP-u však zaznamenala aj prípady, keď obyvatelia stojiská nevyužívali správne alebo neboli dostatočne zabezpečené. „Do stojísk sú nezriedka umiestňované plastové vrecia s odpadom mimo košov. Vrecia sú opreté o mreže staničiek a ľahko prístupné pre medvede,“ povedal riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko. Ministerstvo preto samosprávam a verejnosti pripomína, aby komunálny odpad dôkladne zabezpečovali, čo je v súčasnosti najlepšie koncepčné riešenie problému.

Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom ŠOP SR v súčasnosti spúšťa i opakované sčítanie medveďov na základe analýz DNA zo vzoriek (trus, srsť ap.) získaných neinvazívnou metódou zberu. Tá by mala dať odpoveď na trend vývoja hustoty populácie, teda či sa početnosť zvyšuje a kde je najväčšia populácia v rámci Slovenska.