hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Pád Železnej opony pripomína aj Európsky zelený pás, ktorý po nej ostal

Viac ako dvanásťtisícpäťsto kilometrov dlhý koridor pozdĺž bývalej Železnej opony je pripomienkou nepriedušne stráženej hranice medzi neslobodou a slobodou, medzi východnou a západnou Európou. Do prihraničnej oblasti bol za komunizmu pod hrozbou smrti zakázaný vstup. Paradoxne tu boli priaznivé podmienky pre neporušenú prírodu. Dnes Európsky zelený pás (European Green Belt) aj po 30 rokoch jedinečným spôsobom pripomína, že Európa bola rozdelená a na hranici zomierali ľudia, ktorí túžili po slobode.

V dňoch 19. až 21. augusta 2019 sa konala študijná cesta novinárov z 5 krajín po Európskom zelenom páse pozdĺž slovensko-rakúskej a maďarsko-rakúskej hranice. Cieľom podujatia bolo blžšie spoznať túto unikátnu oblasť a ciele jej ochrany, priblížiť ju čitateľom, divákom a poslucháčom zúčastnených médií. Novinári navštívili významné prírodné a historické lokality v oblasti Neziderského jazera, Malých Karpát a Záhoria.

Cesta je oganizovaná v rámci medzinárodného projektu Dare to Connect, ktorý pod vedením BUND Bavorsko realizuje na Slovensku Nadácia Ekopolis a rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia – Štátna ochrana prírody SR.

„Tridsať rokov po páde Železnej opony je Európsky zelený pás unikátnym symbolom mierovej medzinárodnej spolupráce, predstavujúcej samotnú európsku ideu,“ povedal Prof. Dr. Hubert Weiger, predseda organizácie BUND (Priatelia Zeme Nemecko), ktorá novinársku cestu organizuje a ktorá patrí medzi iniciátorov Európskeho zeleného pásu. Nemecká spolková krajina Durínsko v roku 2018 vyhlásila 763 km dlhú oblasť pozdĺž bývalej Železnej opony za národnú prírodnú pamiatku, čo je dobrý impulz pre úsilie o zápis Európskeho zeleného pásu na Zoznam svetového dedičstva UNESCO, o čo BUND usiluje.

Vysoká hodnota Európskeho zeleného pásu spočíva okrem jeho historického odkazu aj vo vzácnych prírodných územiach, ktoré sa podĺž neho nachádzajú. Ide o 49 národných parkov (z ktorých 19 je cezhraničných) a celkovo 7.319 chránených území v zóne 25 km na oboch stranách bývalej hranice. Cieľom projektu Dare to Connect (D2C), ktorý realizuje 11 organizácií z 8 krajín (medzi nimi Nadácia Ekopolis a Štátna ochrana prírody), je lepšie prepojenie týchto území, aby sa Európsky zelený pás stal celistvejší a vytvoril jedinečne dlhý ekologický koridor naprieč Európou.

Slovensko má v tomto kontexte osobitné postavenie, pretože práve na ňom sa križujú dva ekologické koridory, ktoré majú pre Európu nesmierny význam - Európsky zelený pás a Alpsko-karpatský koridor,“ povedal Ivan Koubek zo Štátnej ochrany prírody SR a zároveň dodal: „Preto sú do projektu Dare to Connect zapojené dve naše chránené územia, CHKO Malé Karpaty a CHKO Záhorie.“

Územiu pozdĺž slovensko-rakúskej hranice sa naša nadácia venuje už desať rokov. Našou snahou je jednak ochrániť jeho prírodné hodnoty a jednak jeho historický aj prírodný odkaz predstaviť verejnosti doma aj v zahraničí,“ skonštatovala Martina Paulíková z Nadácie Ekopolis. „Preto sme sa zapojili do projektu Dare to Connect a preto rozvíjame diaľkovú cykloturistickú trasu Eurovelo 13 Cesta Železnej opony.“

V rámci projektu D2C zmapovali štátni ochranári ekologické bariéry v území a identifikovali možné miestne ekologické koridory. Pri mapovaní a jeho vyhodnocovaní hrajú v projekte veľkú úlohu moderné technológie, popri terénnom prieskume sú napríklad využívané podrobné a aktuálne snímky Zeme, získané družicami EU-Sentinel.

V ďalších fázach projektu D2C na Slovensku budú obe organizácie komunikovať s vlastníkmi a užívateľmi území a s príslušnou verejnou správou o tom, ako je možné zmeniť hospodárenie v krajine tak, aby sa v nej uľahčil pohyb zvierat a vytvorila sa kvalitná sieť ekologických koridorov.