Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad v Liptovský Mikuláš - OU-LM-OSZP/2013/00219


Začiatok stránky:

OU-LM-OSZP/2013/00219

Vydanie súhlasu pre Ing. Františka Staša a Janku Stašovú, 034 72 Liptovská Lúžna č.47 na výrub stromov na parcele č. KN-E 5023 (KN-C 2954) vedenej v KN ako trvalý trávny porast, v k.ú. Partizánska Ľupča na území Národného parku Nízke Tatry.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.