Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/4429/Drn

17.09.2013

Žiadosť o povolenie výnimky a vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v súvislosti s inštaláciou stacionárneho automatického pozorovacieho a meracieho kompletu na svahoch Príslopu v Žiarskej doline (meranie stupňa lavínového nebezpečenstva). Žiadateľ: Horská záchrannán služba, Stredisko lavínovej prevencie, Otupné 111, 032 51 Demänovská Dolina.