Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/4167/Drn

13.09.2013

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, k vyznačeniu cyklotrasy Iľanovská dolina - Liptovský Mikuláš - Kvačany. Žiadateľ: PRAL Regionálna rozvojová agentúra Liptov, Moyzesova 176, 033 01 Liptovský Hrádok