Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/01154/EA18

13.09.2013

Pamboo  s.r.o. Jurkovičová 3, 831 06 Bratislava. Žiadosť o súhlas na zásah do biotopov Lk6 v k.ú. obce Makov