Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - 2013/3999/Ryb


Začiatok stránky:

2013/3999/Ryb

Žiadosť o súhlas s výstavbou Protipožiarnej lesnej cesty Húboč v k.ú. Krasňany, lokalita Bôry, na parcelách KN-C č. 1213 a KN-C č. 1215. Žiadateľ: Urbárska obec - Lesné pozemkové spoločnstvo podielnikov Krasňany, 013 03  Krasňany

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.