Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/3865/Kr

15.08.2013

Žiadosť o povolenie na vjzad a státie motorového vozidla/vozidiel na územie NP Malá Fatra a jeho ochranného pásma v rámci dostavby strediska cestovného ruchu Chleb-Juh. Žiadateľ: ELF, s.r.o., M.Poláka 13, 036 01 Martin.