Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/3888/Kr

15.08.2013

Žiadosť o povolenie výnimky na vykonávanie banskej činnosti v lome Kraľovany -Bystrička, v k.ú. Kraľovany , na území NP Malá Fatra. Žiadateľ: Oraving s.r.o., Dolný Kubín.