Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - 2013/3383/Drn


Začiatok stránky:

2013/3383/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 13 ods. 2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z.z., k budovaniu turisticko náučného chodníka okolo Studeného potoka v k. ú. Zuberec. Žiadateľ: Obec Zuberec, Hlavná 289, 027 32 Zuberec

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.