Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - 2013/3132/Kr


Začiatok stránky:

2013/3132/Kr

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia bývalého KÚŽP Žilina č. 2008/00579/Kr z 20.5.2008  ( prípadne zmena podmienok rozhodnutia), ktorým bola povolená výnimka na vykonávanie banskej činnosti v DP Kraľovany - Bystrička v k.ú. Kraľovany, parcela KN č. 559 na území NP Malá Fatra. Žiadateľ: Skelet, spol. s.r.o., Dolný Kubín.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.