Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - 2013/3353/Drn


Začiatok stránky:

2013/3353/Drn

Žiadosť o vydanie príslušných povolení a súhlasov podľa zákona č. 543/2002 Z.z., k realizácii stavby "Traverz Jelení Grúň 12a", v NP Nízke Tatry. Žiadateľ: Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina č. 72, 031 01 Liptovský Mikuláš

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.