Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - 2013/2703/Ryb


Začiatok stránky:

2013/2703/Ryb

Ziadosť o udelenie výnimky z §24 ods. 4 písm. i) a písm. k) a súhlasu § 24 ods. 5 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z., za účelom usporiadania kultúrno-výchovných a iných spoločenských podujatí v Demänovskej jaskyni mieru, Demänovskej ľadovej jaskyni, Demänovskej jaskyni slobody a Važeckej jaskyni.  Žiadateľ: Štatna ochrana prírody SR, Správa Slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš, Hodžova 11, 031 01  Liptovský Mikuláš

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.