Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad v Liptovský Mikuláš - A/2013/00844-CEN


Začiatok stránky:

A/2013/00844-CEN

Súhlas podľa § 13 ods.2 písm. h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrany prírody a krajiny v zn.n.p pre Urbárskeho pozemkového spoločenstva Liptovská Porúbka, Liptovská Porúbka 480, 033 01 Liptovský Hrádok na aplikáciu  chemického prípravkuKARATE ZEON 5 CS a SILWET L-77 na ochranu mladých lesných porastov proti tvrdoňovi smrekovému- Hylobius abietis

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.