Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad v Liptovský Mikuláš - A/2013/00774-CEN


Začiatok stránky:

A/2013/00774-CEN

Žiadosť Ing. Františka Staša a Janky Stašovej, 034 72 Liptovská Lúžna č.47 o vydanie súhlasu na výrub stromov na parcele č.KN-E 5023 (LV 1387) vedenej v KN ako trvalý trávny porast, v k.ú. Partizánska Ľupča na území Národného parku Nízke Tatry

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.