Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - 1900/2013/1498


Začiatok stránky:

1900/2013/1498

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín a krovín, rastúcich na parc.č. 3312, 3316, 4531 k.ú. Turie. Žiadosť bola podaná Ing. Róbertom Magátom, Žilina.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.