domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

1900/2013/1498

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín a krovín, rastúcich na parc.č. 3312, 3316, 4531 k.ú. Turie. Žiadosť bola podaná Ing. Róbertom Magátom, Žilina.