Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - 2013/1143/Drn


Začiatok stránky:

2013/1143/Drn

Žiadosť o udelenie súhlasu - povolenie výnimky zo zákozov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. na spracovanie kalamitnej drevnej hmoty, a aplikovať chemické látky a hnojivá v NPR Tichá dolina. Žiadateľ -  Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbarialisti obce Východná, Východná č. 88, 032 32 Východná.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.