Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/739/Drn

06.02.2013

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v § 14 ods. 1 písm. e) f) zákona č. 543/2002 Z.z. - organizovanie verejného športového podujatia Jasná Adrenalín 2013 (freeride lyžovanie), v území vyhradenom pre free ride a ski alpinizmus v NP Nízke Tatry. Žiadateľ: Slovenská asociácia freeridových lyžiarov, Bernolákova 13, 031 01 Liptovský Mikuláš.