Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - 2013/739/Drn


Začiatok stránky:

2013/739/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v § 14 ods. 1 písm. e) f) zákona č. 543/2002 Z.z. - organizovanie verejného športového podujatia Jasná Adrenalín 2013 (freeride lyžovanie), v území vyhradenom pre free ride a ski alpinizmus v NP Nízke Tatry. Žiadateľ: Slovenská asociácia freeridových lyžiarov, Bernolákova 13, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.