Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina


Začiatok stránky:

Okresný úrad Žilina

OU-ZA-OSZP1-2019/041221

17.09.2019 Žiadosť o povolenie verejného športového podujatia - skialpinistické preteky na území NP MF

Žiadateľ: Horolezecký klub James Dolný Kubín

OU-ZA-OSZP1-2019/041090/Drn

17.09.2019 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.