Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina


Začiatok stránky:

Okresný úrad Žilina

OU-ZA-OSZP1-2020/010929/Drn

22.01.2020 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone.

OU-ZA-OSZP1-2020/010456/Ora

21.01.2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na činnosti uvedené v zákone.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.