Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad v Liptovský Mikuláš - OU-LM-OSZP-2020/002059


Začiatok stránky:

OU-LM-OSZP-2020/002059

Oznámenie o začatí konania vo veci nahláseného zámeru Lesy SR, OZ L. Hrádok o vydanie súhlasu v zmysle §14 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vykonanie náhodnej ťažby v LC Svarínka. 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.