Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2019/041402/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2019/041402/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. Žiadateľ: TJ DRUŽBA Smrečany - Žiar, 032 05 Smrečany.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.