Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/036320/Ora

15.08.2019

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákona na vjazd a státie s motorovým vozidlom v k. ú. Trstená. Žiadateľ: Jozef Furdek, Zápotočná 420/18, 028 01 Trstená.