Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2019/036320/Ora


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2019/036320/Ora

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákona na vjazd a státie s motorovým vozidlom v k. ú. Trstená. Žiadateľ: Jozef Furdek, Zápotočná 420/18, 028 01 Trstená.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.