Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/024823/Ora

19.06.2019

Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v rámci projektu "Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne- Sanácia skalného brala Oravského hradu" pre objednávateľa Žilinský samosprávny kraj. Žiadateľ: Basler&Hofmann Slovakia s.r.o., Panenská 13, 811 03 Bratislava