Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2019/028320/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2019/028320/Drn

Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. 2010/00348-3/Dur, v zmysle rozhodnutia č. 2011/00210-2/Dur a rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP1-2014/023108-006/Drn, v súvislosti s prevádzkou starého banského diela "Medvedia štôlňa". Žiadateľ: Ing. Ivan Kráľ, Majeríkova 12, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.