Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2019/025250/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2019/025250/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z., na vykonanie náhodnej ťažby a následných lesohospodárskych činností v NPR Choč. Žiadateľ: Obecný urbariát - pozemkové spoločenstvo Lisková, Lisková č. 219, 034 81

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.