Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Martin - OU-MT-OSZP-2019/9928-Mu


Začiatok stránky:

OU-MT-OSZP-2019/9928-Mu

Obmedzenie lesohospodárskych činností z titulu zabezpečovania ochrany hlucháňa hôrneho na území NP Veľká Fatra v okrese Martin na pozemkoch obhospodarovaných Lesmi SR, š. p., OZ Žilina v súlade s ustanovením §  4 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Možnosť prihlásenia sa do konania končí 29. 05. 2019.

Prihlásiť sa do konania je možné na kontaktné adresy Okresného úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie alebo na e-adresu:

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.