Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2019/022180/Bra


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2019/022180/Bra

Súhlas na zásah do mokrade v rámci stavby "11516-Zbyňov- Tŕstie- Predĺženie NNK".

Žiadateľ: EUB s.r.o, Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.