Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/022180/Bra

09.05.2019

Súhlas na zásah do mokrade v rámci stavby "11516-Zbyňov- Tŕstie- Predĺženie NNK".

Žiadateľ: EUB s.r.o, Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš