Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2019/023087/Bra


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2019/023087/Bra

Povolenie výnimky na vjazd a státie mot. vozidlám za účelom dovozu materiálu a iného technického zabezpečenia potrebného na obnovu a konzerváciu NPK Starý hrad, k. ú. Nezbudská Lúčka.

Žiadateľ: Združenie za záchranu Starého hradu - castrum Warna

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.