Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2019/019665/Ora


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2019/019665/Ora

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov za účelom horolezeckej športovej činnosti na území CHKO Horná Orava (CHA Ostrá a Tupá skala). Žiadateľ: Slovenský horolezecký spolok JAMES, Junácka 6, 832 80 Bratislava. 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.