Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2019/017439/Ora


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2019/017439/Ora

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výskum prírodných zložiek krajiny na území NPR Osobitá z dôvodu riešenia úloh v rámci diplomovej práce. Žiadateľ: Vladimír Šagát, Lučatín 185, 976 61 Lučatín. 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.