Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2019/020225/Ora


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2019/020225/Ora

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z. z. - pohyb mimo chodníka v NP Veľká Fatra v súvislosti so športovým podujatím "Mošovce Trail 2019". Žiadateľ: Obec Mošovce, Obecný úrad Mošovce, Kollárovo nám. 314, 038 21 Mošovce.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.