MŽP SR

OU-LM-OSZP-2019/4980-CEN

Súhlas na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce Liptovský Ján na parcele č. 3412/58. k.ú. Liptovský Ján pre FBS, s.r.o. na území ochranného pásma NAPANTu .