Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2019/016546/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2019/016546/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z., na spracovanie kalamitnej drevnej hmoty v NPR Prosiecka dolina. Žiadateľ: Spolok bývalých urbarialistov pozemkové spoločenstvo Prosiek, 032 23 Liptovská Sielnica.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.