Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2019/011325/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2019/011325/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z., v súvislosti s organizovaním verejnosti prístupných kultúrnych podujatí v k. ú. Pribylina. Žiadateľ: Grand hotel permon, s.r.o., 032 42 Pribylina.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.