Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/011806/Bra

14.02.2019

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na výstavbu LC Drabirovec - novostavba III. etapa

Žiadateľ: Lesy SR, š.p. OZ Čadca, ul. Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca