Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Martin - OU-MT-OSZP-2019/004698


Začiatok stránky:

OU-MT-OSZP-2019/004698

Konanie vo veci vydania súhlasu na aplikáciu chemických látok na území ochranného pásma Národného parku Malá Fatra v súvislosti s odstraňovaním inváznych druhov rastlín [§ 7b a § 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny].

Žiadateľ: Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, ČSA 7, Banská Bystrica.

Možnosť prihlásenia sa do konania končí 14. 02. 2019.

Prihlásenie je možné uskutočniť aj na e-mailovej adrese:

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.