Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2019/008165/Bra


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2019/008165/Bra

Žiadosť o udelenie výnimky z vyhlášky MŽP č. 173/2005 Z.z.

Z dôvodu jarného zalesňovania plôch

Žiadateľ: Lesy SR, š.p., OZ Námestovo, Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.