Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/008420/Bra

05.02.2019

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v Zákone č. 543/2002 Z.z. na konanie športovo - kynologického podujatia v NP Malá Fatra.

Žiadateľ: Mária Lyžicová, Terchová 211, 013 06