Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2018/043262/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2018/043262/Drn

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. 2013/726-7/Ryb zo dňa 6. 4. 2013. Žiadateľ: Slovenský horolezecký spolok JAMES, Junácka 6, 832 80 Bratislava

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.