Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2018/037567/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2018/037567/Ryb

Žiadosť o odborné stanovisko podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, či navrhovaná činnosť podľa projektu „Rodinný dom a hospodárska budova“, na parcele KN-C č. 20950, v k.ú. Krušetnica, bude mať vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia SKCHVU008 Horná Orava. 

Žiadateľ: Lukáš Ballo, Krušetnica č. 244, 029 54  Krušetnica

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.